Sınav Analiz ve Değerlendirmesi ProgramıBilindiği MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde kapsamlı bir değişiklik yaptı. Bu değişimlerinden biride sınavlarla ilgili düzenlemedir. Aynı dersin tüm sınavları ortak yapılacaktır. Ayrıca yönetmelikte “Yazılı sınav sonunda öğrencilerin çoğunluğunun başarısız olması hâlinde, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapılır” diyor. Buda Sınav Analiz ve Değerlendirmesi Programı gibi yardımcı araçlarını ihtiyaç haline getiriyor.

Yönetmelik;

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 47- (1) Ölçme sonuçları, eğitim ve öğretimin amaçlarına ve derslerin programlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, ulaşılamayan kazanımlarla ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır.

(2) Öğretmenler, başarıyı etkileyen ve yeterince ulaşılamayan kazanımları belirleyerek konuları yeniden işlemek ve öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmaya yönelik tedbirler alırlar.

(3) Yazılı sınav sonunda öğrencilerin çoğunluğunun başarısız olması hâlinde, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır.

Sınav Analiz Programı

Bu program değerli matematik öğretmenimiz Ahmet Aslan tarafından yapılıp paylaşılmak üzere verilmiştir.
Sınav Analizi ve Değerlendirme Programı (25,4 KiB, 107 hits)
Sınav analizi: Sınav sonuçlarının soru, şube ve sınıf bazında değerlendirilmesi için excel de hazırlanan program.


Benzer Konulara göz atabilirsiniz.
Konuyu Paylaşın
Paylaş