İl Dışı Atama Ve İlişik Kesme İşlemleri Nasıl Yapılır?


İl Dışı Atama İlişik Kesme İşlemleri Nasıl Yapılır? İller arası atama sonuçlarını merakla bekleyen pek çok öğretmene bilgilendirme amaçlı ilişik kesme işlemlerindenbahsedeceğiz. Bir öğretmenin il dışı atamada başka bir şehre başka bir okula tayininin kabul edilmesinin ardından öğretmenin yeni okulunda göreve başlayabilmesi için eski okuluyla ilişiğini kesmesi gerekiyor.

Ataması sonuçlanan öğretmenlerin kararnameleri okul müdürlüklerine ulaştırılacak. Bu kararnameler üç gün içinde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine, ardından da okul müdürlüklerine ulaşacağı için fazla beklemenize gerek kalmayacak. Daha sonraki işlemlerinizokulunuzla olacak. Gerekli belgelerle birlikte okul müdürünüzün yönergesine göre okulla ilişiğinizi kesmiş olacaksınız. İlçe milli eğitim müdürlüğü sizi mal müdürlüğüne sevk edecek. Burada bazı bürokratik işlemlerle uğraşacaksınız. Burada bulunan memurlar size yardımcı olacaktır. Ardından milli eğitim müdürlüğünden alacağınız belgeleri okul müdürlüğüne teslim edeceksiniz. Okul müdürlüğü bakanlığa personel nakil bildirgesi yollayacak. Yolluk ücretinizi de okulunuzdan alacaksınız. İlişik kesmeişlemini yaptıktan sonra 15 gün içinde yeni görev yerinize gelmeli ve göreve başlayacağınızı yeni okulunuza bildirmelisiniz. Eğer işleminizi geciktirirseniz müstafi sayılıp görevden atılabilirsiniz.

İlişik kesme işlemlerinden korkmanıza gerek yok. Bütün işlemlerinizi bir gün içinde rahatlıklahalledebilirsiniz. Yeni görev yerinizde maaşınızı buraya aldırmanız için banka hesabınızı da yeni okulunuza nakletmeli ve bunu da okul müdürlüğüne bildirmelisiniz. Yeni okulunuzda oluşturulan belgeleri ya siz ya da okul müdürlüğü ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderecektir. mebpersonel.com Ayrıca özlük dosyanızı eski okulunuzdan alarak yeni okulunuza göndereceksiniz. Bu işlemi ya siz yapacaksınız ya da eski okulunuzun müdürlüğü posta yoluyla yeni okulunuza bunları yollayacaktır.

Sırayla alınacak belgeleri de şöyle sıralayabiliriz:

Okulundan ayrılacak öğretmen için okul müdürlüğü tarafından dört adet nakil bildirimi düzenlenir. Bununla birlikte bir adet ilişik kesme yazısı, üst yazıda öğretmenin tc kimlik numarasının da bulunması gerekir. Bu belgelerle giden öğretmen yeni okuluna atama kararnamesi, personel nakil bildirimi ve göreve başlama yazısı iletir. Bu belgeler aynı birimler arasında mesela liseden liseye ilkokuldan ilkokula yapılan atamalarda geçerlidir.

Eğer atamalar farklı birimler arasında yapılmışsa örneğin bir ilkokul öğretmeni liseye atanmışsa o zaman belge sayısı değişir. Bu öğretmenlerin altı adet personel nakil bildirimi alması gerekir. Bunun yanında üst yazıda öğretmenin TC kimlik numarası olacak şekilde bir adet görevden ayrılma yazısı yazılacaktır. Yeni okuluna gelen öğretmen ikişer adet atama kararnamesi, göreve başlama yazısı ve personel nakil bildirimi vererek görevine başlar. Ayrıca her öğretmen İş Bankası IBAN numarasını okul müdürlüklerine iletmelidir.

Öğretmenlerin kurumlarından yolluk ücreti alması için gerekli belgeler şunlardır:

İkişer adet personel nakil bildirimi, görevden alma yazısı, yolluk bildirimi, dilekçe, rayiç bedel ve yerleşim yeri bildirisi gerekir. Merkeze bağlı köyler için belediyeden de mücavir alan olduğuna dair yazı alınması gerekir.
Benzer Konulara göz atabilirsiniz.
Konuyu Paylaşın
Paylaş